Tin tức tập đoàn

Thông cáo về việc đổi tên công ty

Kính gửi: Quý cơ quan, khách hàng, đối tác V/v Đổi tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn trân [...]

Vinh danh hầm Đèo Cả

Dự án hầm đường bộ xuyên núi Đèo Cả đầu tiên mang thương hiệu “made in Vietnam” được Bộ Xây dựng lựa chọn là một trong 6 công trình xây dựng tiêu biểu trên cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân [...]

Bàn về sự phục hưng đất nước

73 năm trước, trong cuộc tiếp một số doanh nhân tiêu biểu của Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng tức là sự kinh doanh của các nhà công thương nghiệp [...]