Xây lắp

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

  • Thông tin dự án
  • Hình ảnh
Tên dự án:Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục:Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Năm thực hiện:2016 – 2018
Các đơn vị thành viên Đèo Cả thi công các gói thầu cầu, đường
Giá trị thực hiện:360 tỷ đồng
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

  • Thông tin dự án
  • Hình ảnh
Tên dự án:Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông
Loại, cấp công trình:công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư:3.921 tỷ đồng
Thời gian thực hiện:2015 – 2019
Địa điểm thực hiện:Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
Đèo Cả Group làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
–  Thi công cửa hầm, thân hầm;
–  Đường công vụ, dẫn vào 2 đầu hầm;
–  Hệ thống Điện nguồn, ITS;
–  Trạm thu phí, trung tâm điều hành hầm TMC
Giá trị thực hiện:3.000 tỷ đồng
Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

  • Thông tin dự án
  • Hình ảnh
Tên dự án:Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Loại, cấp công trình: :Công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư::11.378 tỷ đồng
Thời gian thực hiện:2012 – 2017
Địa điểm thực hiện:Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
Nhà thầu:Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Các đơn vị thành viên Đèo Cả Group thi công các hạng mục gồm:
– Đào gia cố một phần thân hầm; thi công một phần vỏ hầm;
– Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nguồn;
– Thi công xây dựng một phần đường dẫn, đường công vụ;
– Thi công các khu tái định cư và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành.
Giá trị thực hiện:2.500 tỷ đồng
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả