THÀNH TỰU

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, với những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Tập đoàn Đèo cả đã nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân, được Nhà nước, Chính phủ ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

  1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen
    Ban quản lý các dự án đầu tư Đèo Cả

  2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen
    Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả

  3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen
    Ban quản lý các dự án đầu tư Đèo Cả