Sứ mệnh

Chúng tôi luôn nỗ lực vì cuộc sống an toàn, sung túc cho con người, đất nước Việt Nam

Chúng tôi cam kết

  • Đối với đất nước: Vì phồn vinh & hạnh phúc
  • Đới với cổ đông: Chúng tôi quan niệm, lợi ích của các cổ đông song trùng với lợi ích của Tập đoàn, vì thế sẽ luôn phấn đấu để gia tăng thêm lợi ích cho các cổ đông và sẵn sàng chia sẻ khi có rủi ro.
  • Đối với con người:Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi đều tập trung phục vụ cho cộng đồng, luôn đề cao tính an toàn và tiện ích, hướng tới cuộc sống an toàn, sung túc hơn cho tất cả mọi người
  • Đối với đối tác: Chúng tôi xem trọng, đặt niềm tin vào các đối tác của mình. Các chính sách, chủ trương hoạt động đều đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
  • Với người lao động: Chúng tôi xác định, con người là yếu tố trung tâm, luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ - công nhân viên phát huy hết tinh thần sáng tạo trong công việc; tạo những nền tảng cần thiết để người lao động an tâm làm việc và thăng tiến.

Tầm nhìn

Trở thành Nhà đầu tư hạ tầng Giao thông hàng đầu Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Khoa học

Kỹ cương

Trách nhiệm

Cam kết

Chân thành

Minh bạch

Chính trực

Tôn chỉ hành động

  • Định tâm: Giữ cho tâm trí luôn cân bằng, thông tuệ để nhìn rõ thực tại.
  • Định hướng: Hiểu rõ môi trường, xác định đúng hướng đi và kiên định với con đường đã chọn.
  • Định lượng: Cân đong được kết quả, biết điều chỉnhđể tạo ra giá trị cao hơn.

Nền tảng văn hóa doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định, con người là yếu tố trọng tâm, quyết định mọi thành công trong các lĩnh vực hoạt động. Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, có chất lượng cao luôn là yêu cầu tiên quyết. Tất cả mọi thành viên của Tập đoàn đều được “tôi luyện, mài dũa” bởi nền tảng văn hóa 7T: Thành tâm – Tận lực – Trí tuệ – Tự tin – Trung tín – Tự hào – Tri ân. Các yếu tố này sẽ được liên kết, đang xen linh hoạt với nhau trong mỗi định hướng hoạt động và trong cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày của mỗi nhân viên với công việc, đối tác, khách hàng.

Thành tâm

Chân thực, thực tâm, thực lòng (không giả dối) từ suy nghĩ đến hành động trong công việc

Tận lực

Làm hết sức mình bằng tất cả tài và sức hoàn thành mục tiêu công việc

Trí tuệ

Khả năng nhận thức tốt và sáng tạo trong suy nghĩ đến hành động để đạt hiệu quả cao

Trung tín

Trung thành với lời hứa, đáng tin cậy.

Tự tin

Tin vào khả năng của bản thân trong mọi công việc.

Tự hào

Tự hào về những điều tốt đẹp, thành tích quý giá mà tổ chức đã đạt được

 

Tri ân

Đền ơn đáp nghĩa với những ai đã từng hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, hậu thuẫn tổ chức mình.