Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

  Project Description
  Tên dự án:Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
  Loại, cấp công trình: :Công trình giao thông, cấp đặc biệt
  Tổng mức đầu tư::11.378 tỷ đồng
  Thời gian thực hiện:2012 – 2017
  Địa điểm thực hiện:Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
  Nhà thầu:Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
  Các đơn vị thành viên Đèo Cả Group thi công các hạng mục gồm:
  – Đào gia cố một phần thân hầm; thi công một phần vỏ hầm;
  – Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nguồn;
  – Thi công xây dựng một phần đường dẫn, đường công vụ;
  – Thi công các khu tái định cư và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành.
  Giá trị thực hiện:2.500 tỷ đồng