Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

  Project Description
  Tên dự án:Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
  Loại, cấp công trình:Công trình giao thông, cấp đặc biệt
  Tổng mức đầu tư:7.296 tỷ đồng
  Thời gian thực hiện:2016 – 2020
  Địa điểm thực hiện:Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng
  Đèo Cả làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
  – Thi công cải tạo, nâng cấp đường dẫn và hầm Hải Vân 1;
  – Thi công thân hầm, đường dẫn vào hầm Hải Vân số 2;
  – Hệ thống Điện, ITS;
  – Các công trình phụ trợ phục vụ vận hành;
  Giá trị thực hiện:4.200 tỷ đồng