Mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa

  Project Description
  Tên dự án:Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa
  Loại, cấp công trình:Công trình giao thông, cấp I
  Tổng mức đầu tư:2.644 tỷ đồng
  Thời gian thực hiện:2013 – 2016
  Địa điểm thực hiện:Tỉnh Khánh Hòa
  Các đơn vị thành viên Đèo Cả Group thi công các hạng mục nền, mặt đường, ATGT
  Giá trị thực hiện:350 tỷ đồng