Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

  Project Description
  Tên dự án:Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông
  Loại, cấp công trình:công trình giao thông, cấp đặc biệt
  Tổng mức đầu tư:3.921 tỷ đồng
  Thời gian thực hiện:2015 – 2019
  Địa điểm thực hiện:Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
  Đèo Cả Group làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
  –  Thi công cửa hầm, thân hầm;
  –  Đường công vụ, dẫn vào 2 đầu hầm;
  –  Hệ thống Điện nguồn, ITS;
  –  Trạm thu phí, trung tâm điều hành hầm TMC
  Giá trị thực hiện:3.000 tỷ đồng