Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

  Project Description
  Tên dự án:Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
  Hạng mục:Gói thầu XL01A, XL07, XL08
  Năm thực hiện:2016 – 2018
  Các đơn vị thành viên Đèo Cả thi công các gói thầu cầu, đường
  Giá trị thực hiện:360 tỷ đồng