Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500

  Project Description
  Tên dự án:Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500
  Loại, cấp công trình:Công trình giao thông, cấp I
  Tổng mức đầu tư:12.189 tỷ đồng
  Thời gian thực hiện:2015 – 2018
  Địa điểm thực hiện:Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn
  Đèo Cả Group làm tổng thầu quản lý các gói thầu chính về cầu, đường; đồng thời trực tiếp thi công 1 phần các công việc cầu, đường, ATGT, chiếu sáng
  Giá trị thực hiện:700 tỷ đồng