Ban lãnh đạo

null

ÔNG HỒ MINH HOÀNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

null

ÔNG VÕ THỤY LINH

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng GĐ Cty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT

 

null

ÔNG LƯU XUÂN THỦY

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT cty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

null

ÔNG TRẦN VĂN THẾ

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng  Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

null

ÔNG VŨ MINH HOÀNG

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn Hữu Nghị

null

ÔNG LƯU BÁ HỢP

Thành viên Hội đồng quản trị

null

ÔNG TRẦN PHÚC TỰ

Thành viên Hội đồng quản trị

null

ÔNG PHẠM MINH ĐỨC

Thành viên Hội đồng quản trị

null

ÔNG ĐỖ VĂN NAM

Thành viên Hội đồng quản trị
Kiêm Tổng giám đốc

Nội dung đang được cập nhật thông tin

null

ÔNG ĐỖ VĂN NAM

Tổng Giám đốc

null

ÔNG NGUYỄN VĂN SÁNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM DUY HIẾU

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG NGUYỄN XUÂN HƯỞNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM LÊ HUY

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG CAO NGỌC NAM

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG HUỲNH TẤN DIỆU

Phó Tổng Giám đốc
GD Xí nghiệp 1

null

ÔNG NGUYỄN MINH GIANG

Trưởng ban Kiểm soát

null

ÔNG NGUYỄN NGỌC ÁNH

Thành viên
null

ÔNG NGÔ VĂN QUÝ

Thành viên