Nhạc phẩm:

Hầm Đèo Cả tô thắm miền cực Đông

13/02/2020

Tác giả: NS Cao Hữu Nhạc (Phú Yên)