Nhạc phẩm:

Bài ca xuyên núi

13/02/2020

Thơ: Lương Khắc Thanh;

Nhạc: NS Vũ Quốc Nam (Nghệ An)