Nhạc phẩm:

Cháy lòng quê mẹ Quảng Bình ơi !!!

02/12/2022

Sáng tác: Hồ Minh Hoàng

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Lê Bảo Long