Visual nhạc phẩm:

Giá trị thực

13/02/2020

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long