Nhạc phẩm:

Huyền thoại một cung đường

13/05/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.