Nhạc phẩm:

Khát vọng Cao Bằng

13/02/2020

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long