Nhạc phẩm:

Khát vọng - Dấn thân - Chia sẻ

03/02/2021

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long