Nhạc phẩm:

Khát vọng dấn thân

23/04/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.