Nhạc phẩm:

Khát vọng - Dấn thân - Chia sẻ

23/04/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.