Nhạc phẩm:

Khát vọng - Dấn thân - Chia sẻ

08/08/2023

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.