Nhạc phẩm:

Khát vọng Việt Nam

05/12/2022

Sáng tác: Hồ Minh Hoàng

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Lê Bảo Long