Nhạc phẩm:

Lặng lẽ...

13/02/2020

Lời: Hồ Minh Hoàng.

Nhạc: Lê Bảo Long.