Nhạc phẩm:

Ngỡ như em

05/11/2022

Sáng tác: Hồ Minh Hoàng

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Lê Bảo Long