Nhạc phẩm:

Phép toán đời thường

13/02/2020

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long