Nhạc phẩm:

Phép toán đời thường

05/12/2022

Sáng tác: Hồ Minh Hoàng

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Lê Bảo Long