Nhạc phẩm:

Sài Gòn của tôi

14/11/2021

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.