Nhạc phẩm:

Vượt bão CORONA

10/04/2020

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long