Nhạc phẩm:

Vượt bão Corona

05/04/2022

Sáng tác: Hồ Minh Hoàng

Phổ nhạc: Nhạc sĩ Lê Bảo Long