Visual nhạc phẩm:

Khát vọng cửu long giang

02/04/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.