MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÔNG QUA NGUYÊN TẮC TƯ DUY “QUẢN LÝ SỞ THÚ”

22/02/2020

Trong một tổ chức có nam, có nữ làm việc đa dạng phong phú được ví von như một “sở thú” với nhiều loại thú như Chim - Công, Hươu - Nai và Hổ - Báo... sống cộng sinh cùng nhau, có lúc vui vẻ hòa bình, có lúc cũng đấu tranh sinh tồn và bản thân người quản lý sở thú cũng là một loài Vượn bậc cao được tiến hóa, giao cho sứ mệnh quản lý.

Nhiệm vụ của người quản lý sở thú là tập hợp các loài vật để nuôi dưỡng, huấn luyện tạo ra một bản nhạc hay, một hình ảnh đẹp, một hình tượng hùng mạnh trong vườn thú và tổ chức tham quan thu tiền để phát triển..., tất cả đều muốn sinh tồn, hưởng thụ và phát triển...

Chúng ta xác định các loài vật trong sở thú đều có ích, mặc dù mỗi loài vật hành động theo bản năng khác nhau nhưng điều có giá trị sử dụng riêng, cần phân loại nhốt các chuồng riêng và chỉ cho sinh hoạt với nhau khi cảm thấy kiểm soát được.

Một ví dụ :

Sư tử và Chó săn: khi bị một vật ném vào thân, Sư tử sẽ nhìn theo hướng ném vào nó, trong khi Chó săn sẽ vồ ngay lấy vật vừa ném vào nó. Hai loài vật hung bạo như nhau nhưng hình thành hai tư duy khác nhau, một là tìm ra nguồn gốc để hành động, hai là vồ ngay khi có cơ hội.

Cá và Kiến: Cá sẽ ăn Kiến khi ở trong nước, nhưng Kiến lại ăn Cá khi cá bị giết thịt.

Ở Đèo Cả mọi người làm việc được định hướng theo tư duy phân loại nhân sự tương đồng với hình ảnh của các loài động vật để dễ huấn luyện và yêu cầu khi hành động, suy nghĩ phù hợp với bản năng nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức:

* Nhóm Thư ký giống hình ảnh các loài: Sáo, Vẹt, Công

* Nhóm Trợ lý giống hình ảnh các loài: Chó, Khỉ, Gấu, Cú

* Nhóm Điều hành là các Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc giống hình ảnh các loại: Trâu, Ngựa, Voi

* Nhóm Chiến lược là các Phó Chủ tịch HĐQT giống hình ảnh các loài: Sư tử, Hổ, Báo

* Các Nhóm nhân sự khác là: con Ong, con Kiến, các loài khác