Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả năm 2018

30/06/2018

Chiều ngày 17.4.2018, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có Chủ tịch HĐQT/TGĐ Hồ Minh Hoàng, cùng các thành viên trong Ban Hội đồng quản trị, Ban Cố vấn và các bộ phận chuyên trách của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Đèo Cả

Đại hội đồng cổ đông 2018 đã nghe báo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2018. Chủ tịch HĐQT/TGĐ Hồ Minh Hoàng khẳng định, năm 2017 là năm hoạt động rất thành công của Công ty Đèo Cả, nổi bật là việc đưa vào vận hành, khai thác hầm đường bộ Đèo Cả vào tháng 9.2017 vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch. Đặc biệt, công trình này được Bộ Xây dựng chọn là 1 trong 5 công trình được gắn biển công trình tiêu biểu quốc gia chào mừng 60 năm truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Ngoài ra, hầm đường bộ đèo Cù Mông chính thức khởi công từ tháng 9.2015 đến tháng 1.2018 đã hoàn thành đào thông hầm; đối với hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân và hạng mục thi công giai đoạn 2 của hầm Hải Vân cũng đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty Đèo Cả nêu định hướng hoạt động trong năm 2018

Về định hướng hoạt động cho năm 2018, các cổ đông nhất trí phương án tăng vốn điều lệ theo tinh thần công khai, minh bạch đảm bảo sự công bằng cho các cổ đông cũ và mới. Trong năm 2018, Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát quy mô và tổng mức đầu tư của các dự án, không để lãng phí đầu tư cho những hạng mục, phương tiện thật sự không cần thiết, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng hẹn. Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, trở ngại lớn nhất của hầm Đèo Cả hiện nay là giá thu phí qua hầm hiện đang bị đánh đồng với giá thu phí của các dự án đường bộ khác theo quy định của Thông tư 35, điều này làm ảnh hưởng lớn đến lợi ích chính đáng của các cổ đông. Công ty sẽ tiếp tục kiên trì kiến nghị với chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc này. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được Đại hội quan tâm nữa là phải có các phương án quản lý, vận hành khai thác đảm bảo hiệu quả, an toàn khi các dự án đi vào hoạt động.

Đại hội đồng cổ đông 2018 cũng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào thành viên của Ban Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: ông Dương Ngọc Quang và ông Lưu Xuân Thủy thay thế cho ông Nghiêm Sỹ Minh và ông Võ Phước Lý. Dịp này, các cổ đông cũng thống nhất bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát 3 thành viên mới gồm: ông Nguyễn Minh Giang, ông Trần Khang và ông Đỗ Thế Vinh.

Các thành viên HĐQT, Ban Cố vấn… quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2017 cùng sự đồng lòng quyết tâm lớn, Ban Lãnh đạo, Ban Cố vấn, và các phòng ban khác… tin rằng Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại các địa phương có công trình đi qua và tạo thêm nhiều điểm sáng mới cho bức tranh giao thông chung tại Việt Nam.

Tin: Hồng Út, ảnh: Phó Bá Cường