Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

03/07/2019

Ngày 2/7/2019, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe Ban điều hành công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Theo đó, hợp phần quốc lộ khởi công tháng 3/2016 đã hoàn thành tháng 12/2017, đưa vào phục vụ từ 1/6/2018. Hợp phần cao tốc được khởi công tháng 8/2017, tính đến 30/4/2019, công tác giải phóng mặt bằng đạt 99%, thi công nền đường đạt 98%, bê tông nhựa đạt 57 %, cầu cống đạt 96%, tổng sản lượng đạt 75%.

Sau báo cáo của Ban điều hành, các cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất bổ sung thành viên ban kiểm soát, thống nhất lại quy trình tương tác, cung cấp thông tin hoạt động dự án giữa Ban điều hành và cổ đông.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty nhận định trong bối cảnh hiện nay, công ty phải cố gắng hơn nữa vì dự án đã gần đến đích: “Chúng ta đặt mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra lên trên hết”.

Theo kế hoạch của Ban điều hành, dự kiến 30/9/2019 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, 15/11/2019 tổ chức thông xe tuyến cao tốc dài 64km này.

Ban Truyền thông