Hội đồng quản trịHội đồng cố vấnBan điều hànhBan Kiểm soát

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

X

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện/ Thạc sỹ QTKD

 • 2009 - Hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2010 - 2017: Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả
 • 2017 - 2018: Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2018: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện

 • 2009 - 2013: Giám đốc Công ty CP ĐTXD Hải Thạch
 • 2009 - 2015: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2016 - 2018: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn;
 • 2018 - 2019: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2020 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII)

Ông Lưu Xuân Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Lưu Xuân Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Luật

 • 2014 - 2017: Chánh văn phòng/Trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả;
 • 2017 - 2018: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2019 - nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Chủ tịch HĐQT Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty BOT Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ông Phan Văn Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Phan Văn Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Cầu đường

 • 11/2019 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả;
 • 02/2020 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
 • 03/2020 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Trần Văn Thế

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Trần Văn Thế

Phó Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ QTKD

 • 2016 - 2019: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2019 - 2020: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả 
 • 2020 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả /  Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

Ông Nguyễn Tấn Đông

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Tấn Đông

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Cầu đường

 • 2008 - 2011: Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.
 • 2011 - 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch.
 • 2013 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2019 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) / Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Ông Phùng Tiến Thành

Thành viên HĐQT

X

Ông Phùng Tiến Thành

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Cầu đường / Thạc sỹ Quản lý xây dựng

 • 2016 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 5/2019 - nay: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Thành viên HĐQT

Cử nhân Tài chính / Thạc sỹ QTKD

 • 2010 -2016: Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2016- 2017: Phó TGĐ Công ty Đèo Cả
 • 11/2017- 2018: Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2018 - 2019: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn / Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2019 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Ông Nguyễn Thanh Trang

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Thanh Trang

Thành viên HĐQT

 

 • 06/2020 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Nhiệt huyết tiếp tục cống hiến, tạo nên động lực phát triển

Một trong những yếu tố quan trọng mang đến thành công vượt trội cho Tập đoàn Đèo Cả hôm nay chính là ở nghệ thuật tuyển chọn và sử dụng nhân tài của vị lãnh đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả - Hồ Minh Hoàng.

Ngay từ những ngày đầu khi thử sức với một công trình phức hợp, nhiều đòi hỏi khắc khe như Hầm đường bộ Đèo Cả, Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đầu tiên là phải tập hợp được đội ngũ các chuyên gia đầu ngành, am hiểu mọi lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ đang thực thi.

Với chủ trương và tinh thần đó, bắt đầu bằng những chính sách đãi ngộ, tính minh bạch trong công tác tổ chức quản lý, từ giá trị và ý nghĩa của những dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã từng bước chiêu nạp được nhiều chuyên gia giỏi, tham gia và đảm nhận tốt vai trò của họ trong thành phần Ban Cố vấn cấp cao.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả là một trong số ít doanh nghiệp hội tựu và sử dụng một Ban Cố vấn hùng mạnh, gồm các nhân sự đã từng giữ những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chuyên môn như: Giao thông vận tải, xây dựng, giám định, kiểm toán, luật, truyền thông – báo chí… Đó là một tập hợp các chuyên gia vững về lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn thông qua thâm niên công tác và có khả năng nối kết các mối quan hệ xã hội ở cấp độ rộng và sâu.

Là một Ban trong Tập đoàn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, gương mẫu và hiệu quả - có nhiều hiến kế quan trọng, Ban Cố vấn cấp cao đã góp sức cho Ban lãnh đạo Tập đoàn hiện thực hóa các chủ trương, chương trình hành động một cách thông suốt, từ việc giải quyết các bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực cho công trình Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn + Hữu Nghị - Chi Lăng,… đến chủ trương lớn về tái cấu trúc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… đã góp phần không nhỏ làm nên thương hiệu Tập đoàn Đèo Cả ngày nay.

Với bề dày kinh nghiệm, cùng nhiệt huyết tiếp tục cống hiến của những con người này, Họ - Ban Cố vấn cấp cao chính là lực lượng nồng cốt không thể thiếu trong suốt chặn đường phát triển của Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phùng Tiến Thành

Tổng giám đốc điều hành

X

Ông Phùng Tiến Thành

Tổng giám đốc điều hành

Kỹ sư Cầu đường
Thạc sỹ Quản lý xây dựng

 • 2016 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 5/2019 - nay: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

Tổng Giám đốc Xây lắp

X

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

Tổng Giám đốc Xây lắp

Kỹ sư Cầu đường

 • 2008 - 2011: Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.
 • 2011 - 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch.
 • 2013 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2019 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) / Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Ông Lê Quỳnh Mai

Tổng Giám đốc Đầu tư

X

Ông Lê Quỳnh Mai

Tổng Giám đốc Đầu tư

Thạc sỹ Kết cấu Xây dựng

 • 06/2020 - nay: Tổng Giám đốc đầu tư Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư Cầu đường

 • 2016 – nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế

 • 11/2017 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

 

Ông Nguyễn Hữu Hùng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Hữu Hùng

Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kế toán / Cử nhân Tin học kinh tế

 • 2016 - 2017: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.
 • 2017 - 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cầu đường Sài Gòn.
 • 2018 - 2019: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 02/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

X

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 • 12/2014 – 6/2016: Chuyên viên Phòng KHKT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 6/2016 - 5/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 10/2017 - 9/2020: Giám đốc Công ty ĐT Xây dựng Hải Thạch;
 • 10/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư xây dựng cầu hầm

 • 4/2013 - 11/2015: Chuyên viên, Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật DCIC.
 • 11/2015 - 4/2019: Trưởng Phòng KHKT DCIC;
 • 4/2019 - 8/2020: PTGĐ BOT TLMT;
 • 8/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Quang Vĩnh

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và thành phố

 • 3/2016 - 6/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
 • 6/2018 - 11/2019: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
 • 11/2019 - 9/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
 • 9/2020 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT BGLS Hữu Nghị
 • 10/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hồ Đình Chung

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Hồ Đình Chung

Phó Tổng Giám đốc

Ông Ngọ Trường Nam

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Ngọ Trường Nam

Phó Tổng Giám đốc

Ông Vũ Văn Hưng

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Vũ Văn Hưng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Việt Anh

Trưởng Ban kiểm soát

X

Ông Lê Việt Anh

Trưởng Ban kiểm soát

Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Luật

 • Tháng 07/2012 - Tháng 04/2013: Tổng công ty LICOGI - Kiểm soát viên;
 • Tháng 05/2013 - Tháng 01/2020: APAVE ASIA PACIFIC - Kế toán trưởng; Phó Giám đốc Tài chính
 • Tháng 02/2020 - Tháng 03/2020: Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - Kế toán trưởng
 • Tháng 04/2020 đến nay: Giám đốc Ban KSNB-PC Tập đoàn

Ông Đặng Xuân Chinh

Thành viên Ban Kiểm soát

X

Ông Đặng Xuân Chinh

Thành viên Ban Kiểm soát

Cử nhân luật

 • 05/2017 - 03/2019: Trưởng Phòng KSNB-PC Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị và Công ty CP Đầu tư Đèo Cả); Thành viên Ban kiểm soát Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị.
 • 03/2019 - 06/2019: Trưởng phòng KSNB - PC Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.
 • 06/2019 - Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bot Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ông Nguyễn Quang Huy

Thành viên Ban Kiểm soát

X

Ông Nguyễn Quang Huy

Thành viên Ban Kiểm soát

Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông

 • 12/2015 – 01/2019: Trợ lý Giám đốc Ban QLDA hầm Hải Vân.
 • 01/2019 – 05/2019: Phó CVP HĐQT Tập đoàn Đèo Cả/ Trợ lý thường trực Chủ tịch HĐQT.
 • 05/2019 – 06/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP QL&KT hầm đường bộ Hải Vân.
 • 09/2019 – 10/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.
 • 10/2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
 • 06/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hạ tầng giao thông Đèo Cả

Ông Phạm Công Thìn

Thành viên Ban Kiểm soát

X

Ông Phạm Công Thìn

Thành viên Ban Kiểm soát

Thạc sĩ kinh tế - Tài chính ngân hàng

 • 2009 - 2010: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức
 • 2010 - 2018: Trưởng phòng đầu tư Công ty Cp Tập đoàn Thép Tiến Lên.
 • 2018 - 2020: Chuyên viên Văn phòng HĐQT Công ty Cp Tập đoàn Đèo Cả
 • 6/2020 - Hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Tập đoàn Đèo Cả.

Bà Phan Thị Bảo Trâm

Thành viên Ban Kiểm soát

X

Bà Phan Thị Bảo Trâm

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

 • 4/2014 – 7/2015: Kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 7/2015 – 5/2016: Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và PTTM Trung Hải
 • 5/2016 – 5/2018: Kế toán Công ty CP đầu tư Đèo Cả
 • 6/2018 – nay: Chuyên viên KSNB Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả