Hội đồng quản trịHội đồng cố vấnBan điều hànhBan Kiểm soát

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

X

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện/ Thạc sỹ QTKD

 • 2009: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2010 - 2017: Tổng Giám đốc CTCP đầu tư Đèo Cả
 • 2017 - 2018: Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Đèo Cả
 • 2018 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Phan Văn Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Phan Văn Thắng

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Cầu đường

 • 11/2019ㅤ-ㅤ03/2020: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Đèo Cả;
 • 02/2020ㅤ-ㅤ03/2020: Tổng Giám đốc CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
 • 03/2020ㅤ-ㅤhiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện

 • 2009 - 2013: Giám đốc Công ty CP ĐTXD Hải Thạch
 • 2009 - 2015: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2016 - 2018: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn;
 • 2018 - 2019: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2020 - hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII)

Ông Nguyễn Tấn Đông

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Nguyễn Tấn Đông

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Cầu đường

 • 2008 - 2011: Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.
 • 2011 - 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch.
 • 2013 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2019 - 3/2021: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) / Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả / Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.
 • Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phùng Tiến Thành

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Phùng Tiến Thành

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Cầu đường / Thạc sỹ Quản lý xây dựng

 • 2016 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 5/2019 - 3/2021: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Tài chính / Thạc sỹ QTKD

 • 2010 -2016: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2016- 2017: Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2018 - 2019: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
 • 2019 - 6/2021: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
 • Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Hữu Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

X

Ông Nguyễn Hữu Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Cử nhân Kế toán / Cử nhân Tin học kinh tế

 • 2016 - 2017: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.
 • 2017 - 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cầu đường Sài Gòn.
 • 2018 - 2019: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 02/2020ㅤ-ㅤ10/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Văn Hải

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

X

Ông Nguyễn Văn Hải

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Kỹ sư Xây dựng Công trình Hạ tầng Giao thông.

 

 • 10/2014ㅤ-ㅤ10/2018: Chuyên viên Phòng Kế hoạch kỹ thuật - CTCP Đầu tư Đèo Cả.
 • 11/2018ㅤ-ㅤ01/2020: Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 02/2020ㅤ-ㅤ11/2020: Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 12/2020ㅤ-ㅤ03/2021: Chánh Văn phòng HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả
 • 04/2021ㅤ-ㅤ10/2021: Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Tập đoàn Đèo Cả.
 • Hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả / Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Tập đoàn Đèo Cả.


Nhiệt huyết tiếp tục cống hiến, tạo nên động lực phát triển

Một trong những yếu tố quan trọng mang đến thành công vượt trội cho Tập đoàn Đèo Cả hôm nay chính là ở nghệ thuật tuyển chọn và sử dụng nhân tài của vị lãnh đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả - Hồ Minh Hoàng.

Ngay từ những ngày đầu khi thử sức với một công trình phức hợp, nhiều đòi hỏi khắc khe như Hầm đường bộ Đèo Cả, Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đầu tiên là phải tập hợp được đội ngũ các chuyên gia đầu ngành, am hiểu mọi lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ đang thực thi.

Với chủ trương và tinh thần đó, bắt đầu bằng những chính sách đãi ngộ, tính minh bạch trong công tác tổ chức quản lý, từ giá trị và ý nghĩa của những dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã từng bước chiêu nạp được nhiều chuyên gia giỏi, tham gia và đảm nhận tốt vai trò của họ trong thành phần Ban Cố vấn cấp cao.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả là một trong số ít doanh nghiệp hội tựu và sử dụng một Ban Cố vấn hùng mạnh, gồm các nhân sự đã từng giữ những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chuyên môn như: Giao thông vận tải, xây dựng, giám định, kiểm toán, luật, truyền thông – báo chí… Đó là một tập hợp các chuyên gia vững về lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn thông qua thâm niên công tác và có khả năng nối kết các mối quan hệ xã hội ở cấp độ rộng và sâu.

Là một Ban trong Tập đoàn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, gương mẫu và hiệu quả - có nhiều hiến kế quan trọng, Ban Cố vấn cấp cao đã góp sức cho Ban lãnh đạo Tập đoàn hiện thực hóa các chủ trương, chương trình hành động một cách thông suốt, từ việc giải quyết các bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực cho công trình Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn + Hữu Nghị - Chi Lăng,… đến chủ trương lớn về tái cấu trúc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… đã góp phần không nhỏ làm nên thương hiệu Tập đoàn Đèo Cả ngày nay.

Với bề dày kinh nghiệm, cùng nhiệt huyết tiếp tục cống hiến của những con người này, Họ - Ban Cố vấn cấp cao chính là lực lượng nồng cốt không thể thiếu trong suốt chặn đường phát triển của Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Hải

Tổng giám đốc Điều hành

X

Ông Nguyễn Văn Hải

Tổng giám đốc Điều hành

Kỹ sư Xây dựng Công trình Hạ tầng Giao thông. 

 • 10/2014 – 10/2018: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 11/2018 – 01/2020: Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 02/2020 – 11/2020: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 12/2020 – 03/2021: Chánh Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 •  04/2021 – nay: Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Hồ Đình Chung

Tổng Giám đốc Thi công xây lắp

X

Ông Hồ Đình Chung

Tổng Giám đốc Thi công xây lắp

Thạc sĩ Quản lý dự án

 • 2012 - 2/2018: Chuyên viên Ban QLDA hầm đường bộ Đèo Cả
 • 3/2018 - 4/2018: Phó phòng QLDA Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
 • 4/2018 - 10/2018: Phó Chánh VP. HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
 • 10/2018 - 4/2020: Chánh VP. HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
 • 12/2020 - 4/2021: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả 
 • Nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Ông Ngọ Trường Nam

Tổng giám đốc Phát triển dự án

X

Ông Ngọ Trường Nam

Tổng giám đốc Phát triển dự án

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

 

 • 2014 - 2016: Chuyên viên Ban QLDA Hầm Đèo Cả, Chuyên viên Ban QLDA Hầm Cù Mông;
 • 2016 - 2018: Ban Kế hoạch, kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2018 - 2019: Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2019: Phó Chánh VP HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Tổng Giám đốc Công ty CP Phước tượng Phú Gia BOT.
 • 2020: Chánh VP HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2021: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế

 • 11/2017 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

 

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

X

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 • 12/2014 – 6/2016: Chuyên viên Phòng KHKT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 6/2016 - 5/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 10/2017 - 9/2020: Giám đốc Công ty ĐT Xây dựng Hải Thạch;
 • 10/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư xây dựng cầu hầm

 • 4/2013 - 11/2015: Chuyên viên, Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật DCIC.
 • 11/2015 - 4/2019: Trưởng Phòng KHKT DCIC;
 • 4/2019 - 8/2020: PTGĐ BOT TLMT;
 • 8/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.

 

 • 04/2013 – 03/2016: Nhân viên thiết kế Công ty CP tư vấn A2Z.
 • 03/2016 – 02/2017: Trợ lý – ban Trợ lý tại Ban QLDA Hải Vân.
 • 03/2017 – 03/2019: Chuyên viên Ban QLDA Hải Vân.
 • 04/2019 – 11/2019: Phó Chánh văn phòng HĐQT phụ trách khu vực Miền Trung
 • 12/2019 – 05/2020: Thường trực Ban Trợ lý VP HĐQT.
 • 06/2020 –12/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 • 06/2019 – 02/2021: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long.
 • 08/2020 – 02/2021: Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Phước Tượng Phú Gia.
 • 12/2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị Nam Quảng Ngãi; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Ông Vũ Văn Hưng

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Vũ Văn Hưng

Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư Cầu - Đường.

 

 • 12/2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Kỹ sư Cầu – Đường.

 

 • 06/2017 – 12/2018: Thư ký Tổng Giám đốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
 • 01/2019 – 02/2020: Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị.
 • 06/2019 – 12/2019: Phó Giám đốc Ban QLDA BOT Bắc Giang Lạng Sơn.
 • 03/2020 – 12/2020: Thư ký của Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 12/2020 – 01/2021: Phó Chánh Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 01/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư Cầu đường

 

 • 2016 – nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

 

Ông Lê Việt Anh

Trưởng Ban kiểm soát

X

Ông Lê Việt Anh

Trưởng Ban kiểm soát

Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Luật

 • Tháng 07/2012 - Tháng 04/2013: Tổng công ty LICOGI - Kiểm soát viên;
 • Tháng 05/2013 - Tháng 01/2020: APAVE ASIA PACIFIC - Kế toán trưởng; Phó Giám đốc Tài chính
 • Tháng 02/2020 - Tháng 03/2020: Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - Kế toán trưởng
 • Tháng 04/2020 đến nay: Giám đốc Ban KSNB-PC Tập đoàn

Bà Phan Thị Bảo Trâm

Thành viên Ban Kiểm soát

X

Bà Phan Thị Bảo Trâm

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

 • 4/2014 – 7/2015: Kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 7/2015 – 5/2016: Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và PTTM Trung Hải
 • 5/2016 – 5/2018: Kế toán Công ty CP đầu tư Đèo Cả
 • 6/2018 – nay: Chuyên viên KSNB Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả