Hội đồng quản trịHội đồng cố vấnBan điều hànhBan Kiểm soát

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

X

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện/ Thạc sỹ QTKD

 • 2009 - Hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2010 - 2017: Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả
 • 2017 - 2018: Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2018: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Lưu Xuân Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Lưu Xuân Thủy

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Luật

 • 2014 - 2017: Chánh văn phòng/Trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả;
 • 2017 - 2018: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2019 - nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Chủ tịch HĐQT Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty BOT Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Võ Thụy Linh

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư điện

 • 2009 - 2013: Giám đốc Công ty CP ĐTXD Hải Thạch
 • 2009 - 2015: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch
 • 2016 - 2018: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn;
 • 2018 - 2019: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2020 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII)

Ông Trần Văn Thế

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Trần Văn Thế

Phó Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ QTKD

 • 2016 - 2019: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 2019 - 2020: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
 • 2020 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Ông Nguyễn Tấn Đông

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Nguyễn Tấn Đông

Phó Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Cầu đường

 • 2008 - 2011: Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.
 • 2011 - 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch.
 • 2013 - 2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2019 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII) / Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Ông Phùng Tiến Thành

Thành viên HĐQT

X

Ông Phùng Tiến Thành

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Cầu đường / Thạc sỹ Quản lý xây dựng

 • 2016 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 5/2019 - nay: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Quốc Ánh

Thành viên HĐQT

Cử nhân Tài chính / Thạc sỹ QTKD

 • 2010 -2016: Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2016- 2017: Phó TGĐ Công ty Đèo Cả
 • 11/2017- 2018: Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2018 - 2019: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn / Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Đèo Cả
 • 2019 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả / Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Ông Phan Văn Thắng

Thành viên HĐQT

X

Ông Phan Văn Thắng

Thành viên HĐQT

Nhiệt huyết tiếp tục cống hiến, tạo nên động lực phát triển

Một trong những yếu tố quan trọng mang đến thành công vượt trội cho Tập đoàn Đèo Cả hôm nay chính là ở nghệ thuật tuyển chọn và sử dụng nhân tài của vị lãnh đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả - Hồ Minh Hoàng.

Ngay từ những ngày đầu khi thử sức với một công trình phức hợp, nhiều đòi hỏi khắc khe như Hầm đường bộ Đèo Cả, Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đầu tiên là phải tập hợp được đội ngũ các chuyên gia đầu ngành, am hiểu mọi lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ đang thực thi.

Với chủ trương và tinh thần đó, bắt đầu bằng những chính sách đãi ngộ, tính minh bạch trong công tác tổ chức quản lý, từ giá trị và ý nghĩa của những dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã từng bước chiêu nạp được nhiều chuyên gia giỏi, tham gia và đảm nhận tốt vai trò của họ trong thành phần Ban Cố vấn cấp cao.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả là một trong số ít doanh nghiệp hội tựu và sử dụng một Ban Cố vấn hùng mạnh, gồm các nhân sự đã từng giữ những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chuyên môn như: Giao thông vận tải, xây dựng, giám định, kiểm toán, luật, truyền thông – báo chí… Đó là một tập hợp các chuyên gia vững về lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn thông qua thâm niên công tác và có khả năng nối kết các mối quan hệ xã hội ở cấp độ rộng và sâu.

Là một Ban trong Tập đoàn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, gương mẫu và hiệu quả - có nhiều hiến kế quan trọng, Ban Cố vấn cấp cao đã góp sức cho Ban lãnh đạo Tập đoàn hiện thực hóa các chủ trương, chương trình hành động một cách thông suốt, từ việc giải quyết các bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực cho công trình Hầm đường bộ Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn + Hữu Nghị - Chi Lăng,… đến chủ trương lớn về tái cấu trúc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… đã góp phần không nhỏ làm nên thương hiệu Tập đoàn Đèo Cả ngày nay.

Với bề dày kinh nghiệm, cùng nhiệt huyết tiếp tục cống hiến của những con người này, Họ - Ban Cố vấn cấp cao chính là lực lượng nồng cốt không thể thiếu trong suốt chặn đường phát triển của Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phùng Tiến Thành

Tổng giám đốc

X

Ông Phùng Tiến Thành

Tổng giám đốc

Kỹ sư Cầu đường
Thạc sỹ Quản lý xây dựng

 • 2016 - 2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - 4/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 5/2019 - nay: Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Tổng giám đốc

Tiến sỹ Kinh tế

 • 11/2017 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng giám đốc Thường trực

X

Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Tổng giám đốc Thường trực

Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông

 • 12/2015 – 01/2019: Trợ lý Giám đốc Ban QLDA hầm Hải Vân. 01/2019 – 05/2019: Phó CVP HĐQT Tập đoàn Đèo Cả/ Trợ lý thường trực Chủ tịch HĐQT.
 • 05/2019 – 06/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP QL&KT hầm đường bộ Hải Vân.
 • 09/2019 – 10/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.
 • 10/2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Xuân Hưởng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Xuân Hưởng

Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư cầu đường

 • 2016 – 10/2017: Công tác tại Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch – Phú Yên.
 • 10/2017 - 01/2020: Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân; Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 01/2020 – nay: Phó TGĐ Thường trực Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả/ Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Hữu Hùng

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Hữu Hùng

Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kế toán / Cử nhân Tin học kinh tế

 • 2016 - 2017: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.
 • 2017 - 2018: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cầu đường Sài Gòn.
 • 2018 - 2019: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.
 • 02/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

X

Ông Cao Ngọc Nam

Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư Cầu đường

 • 2016 – nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

X

Ông Phạm Duy Hiếu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 • 12/2014 – 6/2016: Chuyên viên Phòng KHKT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 6/2016 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Minh Giang

Trưởng ban kiểm soát

X

Ông Nguyễn Minh Giang

Trưởng ban kiểm soát

 

 • 2003 - 2004: Kế toán Công ty Bao bì Tân Á
 • 2004 - 2008: Kế toán Công ty CP Đầu tư & XD công trình 135
 • 2008 - 2012: Kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư & XD Thái Bình Dương
 • 2012 - 2013: Kế toán trưởng Công ty CP BT Thủ Thừa- Bình Thành
 • 2014 - 2015: Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng công trình Cửu Long
 • 2016 - nay: Trưởng ban kiếm soát Tập đoàn Đèo Cả

Ông Ngô Văn Quý

Thành viên ban kiếm soát

X

Ông Ngô Văn Quý

Thành viên ban kiếm soát

Kỹ sư xây dựng/Thạc sỹ kinh tế - Kiểm toán viên cao cấp

 • 1994-1999: Chủ tịch UBND TP Bắc Giang
 • 2000: Phó Giám đốc Sở địa chính tỉnh Bắc Giang
 • 2001-2003: Vụ phó Vụ kiểm toán đầu tư – Kiểm toán nhà nước
 • 2004-2017: Vụ trưởng Chuyên ngành IV – Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Khang

Thành viên ban kiếm soát

X

Ông Trần Khang

Thành viên ban kiếm soát

Cử nhân Kinh tế

 • 11/2011 - 4/2013: Phó Phòng TCKT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 5/2013 - 8/2014: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa
 • 9/2014 - 6/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 7/2015 - 6/2017: Trưởng Ban KSNB Công Ty CP Đầu tư Đèo Cả
 • 7/2017 - 3/2018: Phó Chánh văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
 • 4/2018 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Ông Đỗ Thế Vinh

Thành viên ban kiếm soát

X

Ông Đỗ Thế Vinh

Thành viên ban kiếm soát

Cử nhân Luật

 • 2014 - 2017: Trưởng ban Pháp chế kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
 • 2018 - nay: Phó Trưởng ban Pháp chế Công ty CP tập đoàn Đèo Cả

Ông Lưu Tuấn Vũ

Thành viên ban kiếm soát

X

Ông Lưu Tuấn Vũ

Thành viên ban kiếm soát

Cử nhân Kinh tế

 • 2014 -2015: Thư ký TGĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Trung Hải;
 • 2015 – 2016: Chuyên viên Ban KSNB – Pháp chế Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả;
 • 2016 - nay: Phó phòng KSNB – Pháp chế Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII).