THÀNH TÍCH

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, với những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Tập đoàn Đèo cả đã nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân, được Nhà nước, Chính phủ ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

  1. Tập đoàn Đèo Cả được cấp Chứng chỉ Năng lực Hoạt động Xây dựng Công trình Giao thông Hạng I

  2. Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba