Giá trị cốt lõi

Khoa học - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Chân thành - Minh bạch - Chính trực

Nền tảng văn hóa

Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định, con người là yếu tố trọng tâm, quyết định mọi thành công trong các lĩnh vực hoạt động. Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, có chất lượng cao luôn là yêu cầu tiên quyết. Tất cả mọi thành viên của Tập đoàn đều được “tôi luyện, mài dũa” bởi nền tảng văn hóa 7T: Thành tâm – Tận lực – Trí tuệ – Tự tin – Trung tín – Tự hào – Tri ân. Các yếu tố này sẽ được liên kết, đang xen linh hoạt với nhau trong mỗi định hướng hoạt động và trong cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày của mỗi nhân viên với công việc, đối tác, khách hàng.

Thành tâm

Chân thực, thực tâm, thực lòng (không giả dối) từ suy nghĩ đến hành động trong công việc

Tận lực

Làm hết sức mình bằng tất cả tài và sức hoàn thành mục tiêu công việc

Trí tuệ

Khả năng nhận thức tốt và sáng tạo trong suy nghĩ đến hành động để đạt hiệu quả cao

Tự tin

Tin vào khả năng của bản thân trong mọi công việc.

Trung tín

Trung thành với lời hứa, đáng tin cậy.

Tự hào

Tự hào về những điều tốt đẹp, thành tích quý giá mà tổ chức đã đạt được

 

Tri ân

Đền ơn đáp nghĩa với những ai đã từng hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, hậu thuẫn tổ chức mình.