Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Tổng quan

Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Tổng chiều dài toàn tuyến: Tổng chiều dài Dự án 78,5Km (địa phận Khánh Hòa dài 5Km, địa phận Ninh Thuận dài 63Km và địa phận Bình Thuận là 12Km).

 

Thông tin dự án

Tên dự án

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp I

Tổng mức đầu tư

7.985 tỷ đồng

Thời gian hoàn thành

 03/2024

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận