Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Tổng quan

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 66km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng (trong đó qua địa bàn Đồng Nai dài 11km). Điểm đầu nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, điểm cuối tại Km 216, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, với tổng mức đầu tư của dự án là 17.200 tỷ đồng.

Thông tin dự án

Tên dự án

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông, cấp I

Tổng mức đầu tư

17.200 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

2023 - 2025

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai