Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

Tổng quan

Ngày 14/12/2023, Ban Quản lý dự án đường sắt đã công bố kết quả lựa chọn Liên danh IlSung – Đèo Cả làm nhà thầu gói thầu thi công xây dựng 2 hầm đường sắt nằm trong Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, với việc cải tạo đường đèo thành đường hầm xuyên núi, khi hoàn thành đóng vai trò cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, nâng cao tốc độ, rút ngắn hành trình, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh giai đoạn tới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được biết Gói thầu XL01 có 03 liên danh Nhà thầu Hàn Quốc và Việt Nam tham dự thầu. Trong đó Liên danh IlSung - Đèo Cả đã vượt qua 02 liên danh khác trúng thầu gói thầu này.

Thông tin dự án

Gói thầu XL01 thi công xây dựng 2 hầm đường sắt là gói thầu quan trọng thuộc Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện bằng nguồn vốn ODA. Gói thầu XL01 nằm trên địa phận xã Hương Hoá và Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, hầm 1 có chiều dài 620m dự kiến được xây dựng trong 23 tháng, hầm 2 có chiều dài 393m dự kiến được xây dựng trong 13,5 tháng, khổ hầm 10m, được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I.