Dự án cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Tổng quan

Đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài 43km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc có tốc độ 80Km/h. Điểm đầu tại Km1 + 800 thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn; điểm cuối tại Km44 + 749.67 (kết nối với điểm đầu tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn) thuộc xã Sao Mai, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Thông tin dự án

Tên dự án

Đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông, cấp I

Tổng mức đầu tư

8.743 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

2018 – 2020

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Lạng Sơn

Tập đoàn Đèo Cả phụ trách

- Tổng thầu quản lý các gói thầu chính về cầu, đường

- Trực tiếp thi công 1 phần các công việc cầu, đường, ATGT, chiếu sáng

Giá trị thực hiện