Dự án Cầu Cửa Lục 3

Tổng quan

Dự án cầu Cửa Lục 3 có chiều dài toàn tuyến 2,61582 km. Điểm đầu dự án nối với tuyến đường bao biển Cao Xanh - Hà Khánh (tuyến đường chính trong quy hoạch của khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long); điểm cuối nối với QL279 tại Km16+740 thuộc địa phận xã Thống Nhất, Hoành Bồ (cũ). Tổng mức đầu tư: 1.559 tỷ đồng

Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện.

Thông tin dự án

Tên dự án

Cầu Cửa Lục 3

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp II, dự án nhóm B

Tổng mức đầu tư

1.559 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

Năm 2019 - 2022

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (cũ), tỉnh Quảng Ninh

Các đơn vị thành viên Tập đoàn Đèo Cả thực hiện

-Tư vấn lập dự án đầu tư

- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, đảm bảo ATGT thủy, bảo hiểm công trình

- Thi công: cống hộp, tường chắn, trụ T1  T3, cầu dầm bản Liên 1  7