Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (Gói thầu XL02)

Tổng quan

Cầu Mỹ Thuận 2 có chiều dài 6,61km, điểm đầu tại km101+126 khớp nối với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại nút giao An Thái Trung thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Điểm cuối tại Km107+740 khớp nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Quốc Lộ 80 thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch là thành viên liên danh thi công gói thầu XL02.

Thông tin dự án

Tên dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Loại, cấp công trình

Đường ô tô theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN5729-2012); cấp I

Tổng mức đầu tư

5.003 tỷ đồng

Giá trị gói XL02

413,227 tỷ đồng; CTCPĐTXD Hải Thạch thi công 100,5 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự án

Khởi công 19/8/2020, dự kiến hoàn thành 2022

Thời gian thực hiện gói thầu

Tháng 9/2020 đến tháng 9/2022

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Tiền Giang