Hầm Thung Thi thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - QL45

Tổng quan

Dự án Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 là dự án thành phần nằm trong Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 63km. Điểm đầu dự án tại nút giao Mai Sơn (Km274+065) thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; điểm cuối tại Km337+000 sau vị trí giao đường Nghi Sơn - Thọ Xuân, thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu XL12, đoạn km 301+000 - km 307+600, tổng chiều dài toàn tuyến 6,6km với giá trị gói thầu 1.344 tỷ đồng.

Thông tin dự án

Tên dự án

Cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông cấp I

Tổng mức đầu tư

12.111 tỷ đồng

Thời gian hoàn thành 

04/2023

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa