GỬI CÂU HỎI

Nếu bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào các thông tin bên dưới

Gửi

FAQ

Sau khi lên sàn, giá khởi điểm của cổ phiếu của Đèo Cả là bao nhiêu?

Theo ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn Đèo Cả sẽ phối hợp với Đơn vị tư vấn quyết định giá khởi điểm của cổ phiếu cho ngày đầu niêm yết, giá khởi đểm sẽ đảm bảo phản ánh được giá trị phát triển của công ty và sẽ công bố thông tin đại chúng về giá khởi điểm theo quy định hiện hành.

Đối với cổ đông chiến lược thì tối thiểu sau bao lâu mới được chuyển nhượng cổ phần?

Quy định về hạn chế chuyển nhượng thì dựa vào Phương án của từng đợt phát hành và phù hợp với các quy định liêu quan, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong các phương án phát hành riêng lẻ thường tối thiểu là một năm

Trong trường hợp cổ đông bị mất sổ cổ đông mà đến giờ vẫn chưa làm được sổ cổ đông mới thì có bị ảnh hưởng bởi hạn chót khi chốt danh sách cổ đông không?

Việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chỉ nhằm mục đích hạn chế tất cả các hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu sau thời điểm chốt để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết lên sàn. Nếu cổ đông không có chuyển nhượng gì sau ngày chốt thì việc mất sổ cổ đông không bị ảnh hưởng gì bởi hạn chót này.

Tuy nhiên, Cổ đông cần sớm liên hệ với. Công ty để tiến hành các thủ tục cấp lại sổ cổ đông mới theo quy định và được hướng dẫn làm các thủ tục mở tài khoản và lưu ký tại các Công ty chứng khoán thành viên

Nếu cổ phiếu của cổ đông đang bị phong tỏa tại ngân hàng do cổ đông cầm cố thì có ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cổ đông không?

Không ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cổ đông

Danh sách chốt cổ đông là danh sách thể hiện quyền sở hữu của cổ đông tại ngày chốt. Theo đó, những cổ đông có tên trong danh sách này được xác định là những người sở hữu cuối cùng.

Cụ thể đối với trường hợp này, cổ đông vẫn là người có tên trong danh sách chốt.