5 năm xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

16/01/2020

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mở cửa cho phương tiện đi miễn phí trước khi vận hành chính thức vào sau Tết.

5 năm xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tạ Lư - Đoàn Loan

https://vnexpress.net/infographics/5-nam-xay-dung-cao-toc-bac-giang-lang-son-4042488.html