Đề nghị dừng dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn để giải quyết vướng mắc hợp đồng BOT

26/07/2018

Doanh nghiệp đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, dự án cũng đã được nghiệm thu, nhưng đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa đưa ra ý kiến về việc đặt trạm thu phí để doanh nghiệp hoàn vốn, trả lãi vay ngân hàng.

Ông Trần Phúc Tự – Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công. Ảnh: Phan Chính

Nhà đầu tư BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày về các vướng mắc của dự án cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn và đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng mới được bổ sung để kịp hoàn thành đồng bộ năm 2020.

Theo ông Trần Phúc Tự – Tổng Giám đốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, thời gian tới, nếu Bộ GTVT vẫn chưa có ý kiến gì, Công ty sẽ trình Chính phủ cho dừng dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn nhằm giải quyết các vướng mắc trong hợp đồng BOT; đồng thời đề nghị Chính phủ cho chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với dự án từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Lạng Sơn như những dự án khác ở Huế hay Quảng Ninh.

Cũng theo ông Tự, trong quá trình triển khai dự án, để phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị giảm bớt 1 trạm thu phí trên QL1, sử dụng 01 trạm tại Km93+160. Việc chỉ sử dụng 01 trạm thu phí trên phạm vi 110km đoạn QL1 nhằm thực hiện việc hoàn vốn cho cả hai hợp phần của dự án: Cải tạo nâng cấp QL1 và đầu tư xây dựng mới toàn tuyến cao tốc Bắc Giang – Cửa khẩu Hữu Nghị gây khó khăn cho nhà đầu tư. Việc tiết giảm 01 trạm thu phí trên QL1 sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu và hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Để giải quyết vấn đề nhằm bù đắp nguồn thu bị thâm hụt, đồng thời có cơ sở triển khai đầu tư bổ sung đoạn cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng vào cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, nhà đầu tư đã có văn bản số 212/CV-BOTBGLS ngày 06/11/2017 gửi Bộ GTVT đề nghị điều chỉnh hợp đồng BOT kèm theo Dự thảo Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh; đồng thời UBND tỉnh Lạng Sơn cũng thống nhất việc thu phí tại trạm Km93+160 trên QL1 từ ngày 01/4/2018; UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận văn bản số 1259/UBND-KTN ngày 24/11/2017 và số 117/UBND-KTN ngày 08/2/2018.


Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có chiều dài 64km sẽ về đích vào cuối năm 2019. Ảnh: Phan Chính

Trong văn bản báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, nhà đầu tư kiến nghị, cần thống nhất với UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép thu phí từ ngày 01/4/2018 tại trạm thu giá Km93+160 trên QL1 đảm bảo theo cam kết của Bộ GTVT khi nhà đầu tư bắt đầu triển khai trở lại dự án và đảm bảo phương án tài chính khi bỏ 01 trạm thu phí trên QL1 để triển khai bổ sung đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng vào dự án.

Với hợp đồng BOT hiện đang tồn tại một số điều khoản bất cập, không phù hợp với thực tế triển khai dự án, không phù hợp với thông lệ chung của các dự án tương tự. Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã có yêu cầu Bộ GTVT và nhà đầu tư khắc phục điều chỉnh hợp đồng trước ngày 31/12/2017.

Theo văn bản kiến nghị của nhà đầu tư gửi Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ GTVT làm việc với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý việc kéo dài thời gian để đảm bảo cho dự án được áp dụng lãi suất theo Thông tư số 75/2017/TT-BTC trong tháng 03/2018, nhằm giải quyết thiệt hại cho nhà đầu tư và phù hợp với thực tế triển khai dự án.

Đồng thời, Bộ Tài chính cần sớm chỉ đạo Vụ PPP khẩn trương điều chỉnh các bất cập trong hợp đồng BOT để ký kết điều chỉnh hợp đồng BOT như Bộ GTVT và nhà đầu tư đã cam kết với Ngân hàng Vietinbank khi ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân tín dụng.

Cũng theo văn bản này, nhà đầu tư tiếp tục kiến nghị, trong trường hợp các vướng mắc chưa có giải pháp cụ thể để xử lý, đề nghị Bộ GTVT phối hợp với nhà đầu tư rà soát điều khoản hợp đồng BOT đã ký và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến việc bồi thường tổn thất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện việc tạm dừng dự án BOT Bắc Giang – TP. Lạng Sơn. Đồng thời, tham chiếu kết quả của Kiểm toán Nhà nước đang kiểm toán để xác định điểm dừng làm cơ sở xem xét xử lý tranh chấp hợp đồng BOT giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự khi đưa trạm thu giá vào hoạt động, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và xử lý khách quan các tồn tại hiện nay của dự án, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng thời thực hiện việc bổ sung đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng vào dự án để đảm bảo tính khả thi hoàn thành dự án trong năm 2020 theo kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn gồm 2 hợp phần: Tăng cường mặt đường QL1 dài 110km và xây dựng đoạn cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn dài 64km. Tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng, khởi công Quý II/2015, kế hoạch hoàn thành tháng 12/2019. Quá trình triển khai dự án bị dừng gần 2 năm do năng lực nhà đầu tư yếu kém về tài chính. Tháng 6 năm 2017, sau khi Bộ GTVT chấp thuận giải pháp tăng cường năng lực tài chính nhà đầu tư, dự án đã được triển khai trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 173/TTg-CN ngày 02/02/2018 về việc đầu tư đoạn cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng bổ sung vào dự án đường cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ GTVT đã có văn bản số 1940/BGTVT – ĐTCT ngày 27/02/2018 về việc triển khai đoạn cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và dự án đường cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo PHAN CHÍNH

http://www.nhadautu.vn/de-nghi-dung-du-an-bot-bac-giang–lang-son-de-giai-quyet-vuong-mac-hop-dong-bot-d7404.html