Thúc đẩy triển khai Bộ tiêu chí “Văn hóa kinh doanh Việt Nam” - Giải pháp góp phần phát triển bền vững

17/10/2022

VOV1 - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, chiều 15/10, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam tới đại diện 8 tỉnh khu vực Đông Bắc. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang:

Thu Trang VOV

Nguồn: https://vov1.vov.gov.vn/tin-thoi-su/thuc-day-trien-khai-bo-tieu-chi-van-hoa-kinh-doanh-viet-nam-giai-phap-gop-phan-c184-90497.aspx