38 cá nhân vinh dự nhận “Tượng chuột vàng” của Chủ tịch HĐQT

21/01/2020

Căn cứ kết quả đánh giá cuối năm, để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân thuộc nhóm “Nhân sự chiến lược (không bao gồm các Phó Chủ tịch HĐQT)” và nhóm “Thư ký” giúp việc cho lãnh đạo đã có thành tích cống hiến nổi bật góp phần vào thành công chung của Tập đoàn trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã tặng biểu trưng “Tượng chuột vàng”. Linh vật này có ý nghĩa sẽ mang đến may mắn, tài lộc tới cho mọi người, mọi nhà cũng như với Tập đoàn Đèo Cả trong năm mới 2020.

Dưới đây là danh sách 38 cá nhân nhận “tượng chuột vàng”:

T.T