Chi bộ Đảng Tập đoàn Đèo Cả bồi dưỡng nhận thức Đảng cho quần chúng ưu tú

29/03/2020

Trong hai ngày 28 và 29/3/2020, Chi bộ Đảng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng (Khoá 1 năm 2020) cho hơn 30 cho quần chúng ưu tú thuộc Tập đoàn Đèo Cả.

Lớp học tại Hà Nội

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ Đảng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả không tổ chức học tập trung mà thực hiện học trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh với các điểm cầu: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tiền Giang. Tại các điểm cầu trực tuyến, công tác bảo đảm an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt, các học viên được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và ngồi đúng khoảng cách. Hơn 30 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng là các thành viên thuộc nhóm 9, nhóm 18 nhân sự chiến lược và nhóm thư ký của các lãnh đạo trong hệ thống.

Các quần chúng ưu tú được các giảng viên giàu kinh nghiệm thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Hồ Chí Minh trực tiếp lên lớp, hướng dẫn, trao đổi về các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học tại TP. Hồ Chí Minh với các điểm cầu: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tiền Giang.

Chiều hôm nay (29/03/2020), các học viên đã làm bài thu hoạch để kết thúc khoá bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Kết thúc khoá bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế, nội dung học tập và hoàn thành tốt bài thu hoạch sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đảng có thời hạn 5 năm.

Đồng chí Hồ Đình Chung - Bí thư Chi bộ Đảng Tập đoàn Đèo Cả cho biết: “Trên cơ sở các kiến thức được bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú xây dựng được động cơ vào Đảng đúng đắn và tích cực rèn luyện, để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là nguồn phát triển đảng của Chi bộ trong năm nay và những năm tiếp theo”.

Minh Anh