Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023

04/06/2020

Ngày 03/6/2020, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Quận 1, Cấp ủy chi bộ, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty CPTập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đại hội nhằm tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả nhiệm kỳ lâm thời, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong thời gian tới và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 1, ông Lưu Xuân Thủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Đình Chung - Bí thư Chi bộ Đảng Tập đoàn Đèo Cả và các thành viên trong Ban điều hành, các Ban chuyên môn cùng 32 đoàn viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho gần 400 đoàn viên công đoàn tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ lâm thời, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả đã nhận được chỉ đạo sát sao và hướng dẫn kịp thời của Liên đoàn lao động Quận 1 để kiện toàn ổn định tổ chức, nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, công tác tài chính, công tác quản lý đoàn viên công đoàn… Bên cạnh đó, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ về mọi mặt của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cũng như sự chỉ đạo và phối hợp của tập thể Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

“Công việc, chế độ phúc lợi, chính sách của đơn vị đối với người lao động luôn được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Điều kiện làm việc trong đơn vị được đảm bảo, đời sống và thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và nâng cao. Ngoài ra, các hoạt động xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng được Ban chấp hành lâm thời tổ chức, kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên”, Ông Trần Văn Thế - Chủ tịch lâm thời Công đoàn báo cáo với đại hội.

Ban chấp hành Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm 7 đồng chí, trong đó ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch công đoàn khoá I, nhiệm kỳ 2020 – 2023 với 100% phiếu tán thành.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; Công tác nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”

Minh Anh