Đại hội chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả lần thứ I

21/02/2020

Ngày 20/02/2020, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1, TP. HCM và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả được thành lập ngày 17/6/2019, ban đầu với 3 đảng viên. Qua 6 tháng hoạt động, đến nay chi bộ đã phát triển nâng tổng số đảng viên lên 6 đồng chí. Ngoài ra, đã gửi 7 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu nhận thức về Đảng trong tháng 11/2019 và đều đã hoàn thành lớp học được cấp chứng chỉ.

Quang cảnh đại hội

Các đảng viên trong chi bộ là những đồng chí gương mẫu trong công tác, chấp hành tốt nội qui làm việc của công ty. Mỗi đảng viên đều là những tuyên truyền viên vận động anh em đồng nghiệp, quần chúng nhân dân nơi cư trú chấp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 đề nghị các đồng chí Đảng viên trong chi bộ chấp hành sinh hoạt định kỳ theo qui định, học tập tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và cố gắng phấn đấu trong chi bộ đủ 30 đảng viên làm đề án thành lập Đảng bộ. Đồng thời, đồng chí Hồ Đình Chung trong vai trò là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết Đại hội và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 để cụ thể hóa định hướng, lãnh đạo chi bộ và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đ/c Trần Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 phát biểu tại đại hội

Đồng chí Hồ Đình Chung – Bí thư chi bộ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên, Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho chi bộ đi vào hoạt động nề nếp, đạt hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ Đảng Công ty CPTập đoàn Đèo Cả quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trách nhiệm xã hội. Đồng thời thực hiện tốt các phong trào về đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các phong trào địa phương phát động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên, tiếp tục triển khai công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ.

Minh Anh