Giao ban triển khai công việc đến cuối năm 2018

05/11/2018

Ngày 05/11/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) đã tổ chức họp giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Lưu Xuân Thủy- Phó CT. HĐQT tại văn phòng Hà Nội với sự tham gia của các đầu cầu Tp. Hồ Chí Minh, Ban QLDA Hầm Cù Mông, BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Buổi họp trực tuyến có sự tham dự của PGS. TS Trần Chủng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng cố vấn cấp cao và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Cuộc họp đã rà soát công việc thực hiện trong tháng 10, triển khai công việc 2 tháng cuối năm 2018 và tháng 1 năm 2019 với các nội dung cụ thể; giải ngân vốn TPCP, bám sát việc sửa đổi thông tư 35 của Bộ GTVT, công tác quyết toán hầm Đèo Cả, công tác giải ngân và chi phí năm 2018, kế hoạch hoàn thiện hâm Cù Công và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, ông Lưu Xuân Thủy yêu cầu các bộ phận chuyên trách phân công cá nhân cụ thể bám sát từng đầu mục công việc, đặc biệt các công việc liên quan tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phó CT. HĐQT Lưu Xuân Thủy cũng chỉ đạo ban hành chính nhân sự phối hợp với văn phòng HĐQT chủ động lên kế hoạch triển khai các công việc từ nay đến cuối năm 2018. Theo đó, một số chương trình cuối năm sẽ được kết hợp tổ chức với sự kiện đưa vào vận hành hầm đường bộ qua đèo Cù Mông.

Bài: Ng. Thành