Giao ban trực tuyến:

Đánh giá kế hoạch 2018, lập kế hoạch hoạt động 2019

10/12/2018

Ngày 10/12/2018, tại văn phòng Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức họp giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Lưu Xuân Thủy - Phó CT. HĐQT và ông Vũ Minh Hoàng - Phó CT. HĐQT, với sự tham gia của các đầu cầu Tp. Hồ Chí Minh, Ban QLDA Cù Mông, Ban QLDA Hải Vân. Buổi họp còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Cuộc họp được ông Lưu Xuân Thủy triển khai 5 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, lên kế hoạch chi tiết chương trình tổng kết cuối năm 2018 và chương trình đưa hầm Cù Mông vào vận hành khai thác.

Thứ hai, triển khai công tác thi đua khen thưởng Tết 2019 bao gồm: Thành lập Hội đồng thi đua và tiêu chí đánh giá.

Thứ ba, lập và đề xuất cơ cấu tổ chức và quy hoạch nguồn nhân sự cho tổ chức, phát triển của hệ thống.

Thứ tư, lập báo cáo đánh giá các dự án đã đang triển khai, rút kinh nghiệm để lập kế hoạch cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn năm 2019.

Thứ năm, nâng cao các hoạt động đoàn thể như, phát triển tổ chức đảng, đoàn, đoàn thể, các kế hoạch đào tạo, phát triển kỹ năng trong hệ thống.

Ông Vũ Minh Hoàng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng cuối năm là đánh giá kế hoạch năm 2018 đã thực hiện, trên cơ sở đó lập kế hoạch hoạt động của năm 2019 của từng cá nhân trong toàn hệ thống.

Huyền Trang